Nawrot | Wiesława i Michał NawrotChcesz ubezpieczyć samochód lub mieszkanie? A może poszukuejsz dobrego ubezpieczenia na życie? Zapraszamy do naszego Biura - oferujemy szeroką gamę usług ubezpieczeniowych większości firm funkcjonujących na polskim rynku.
 
Informacje ogólne
Biuro Obsługi Klienta
Ubezpiecz się
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Informacje ogólne
Opłaty karne
Rzecznik Ubezpieczonych
Ubezpieczenia Majątkowe
Częste pytaniaInformacje ogólne
Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  • za szkody na osobie, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej lub rolnika, w przypadku nie ustalenia tożsamości sprawcy,
  • za szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń do zadań UFG należy również zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników, oraz z tytułu umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50 % wierzytelności ( nie więcej jednak niż kwota będąca równowartością w złotych 30 tys. EUR ).

Adres:
01-231 Warszawa
ul. Płocka 9/11
tel.: (+48 22) 53 96 100, 53 96 101, 53 96 104
faks: (+48 22) 53 96 261, 53 96 262
http://www.ufg.pl

© VIP s.c. W.M. Nawrot, ul. Przejazd 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 022 775 43 33, 775 50 30
powered by Hapay.pl