Nawrot | Wiesława i Michał NawrotChcesz ubezpieczyć samochód lub mieszkanie? A może poszukuejsz dobrego ubezpieczenia na życie? Zapraszamy do naszego Biura - oferujemy szeroką gamę usług ubezpieczeniowych większości firm funkcjonujących na polskim rynku.
 
Informacje ogólne
Biuro Obsługi Klienta
Ubezpiecz się
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Rzecznik Ubezpieczonych
Ubezpieczenia Majątkowe
Częste pytaniaRzecznik Ubezpieczonych
Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych Z głosem doradczym uczestniczy w posiedzeniach Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Do jego zadań należy:
  • reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia,
  • reprezentowanie i ochrona interesów członków otwartych funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
  • informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
  • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ubezpieczeń, działalności funduszy emerytalnych oraz funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych.
Funkcję Rzecznika Ubezpieczonych sprawuje

dr Stanisław Rogowski
Biuro Rzecznika
00-024 Warszawa
ul. Al. Jerozolimskie 44
tel.: (+48 22) 33-37-326 (do -8)
faks: (+48 22) 33-37-329
www.rzu.gov.pl

© VIP s.c. W.M. Nawrot, ul. Przejazd 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 022 775 43 33, 775 50 30
powered by Hapay.pl