Nawrot | Wiesława i Michał NawrotChcesz ubezpieczyć samochód lub mieszkanie? A może poszukuejsz dobrego ubezpieczenia na życie? Zapraszamy do naszego Biura - oferujemy szeroką gamę usług ubezpieczeniowych większości firm funkcjonujących na polskim rynku.
 
Informacje ogólne
Biuro Obsługi Klienta
Ubezpiecz się
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Rzecznik Ubezpieczonych
Ubezpieczenia Majątkowe
Częste pytaniaKiedy należy wzywać policję na miejsce kolizji?
Kiedy wzywać policję na miejsce kolizji?
Szkoda spowodowana wtargnięciem na jezdnię dzikiej zwierzyny
Szkoda z udziałem psa lub innego zwierzęcia, które wtargnęło na jezdnię
Co mam zrobić w przypadku szkody?
Czy ubezpieczenie Europakiet zawiera pomoc prawną?
Co z likwidacją szkody obywatela RP będącego sprawcą wypadku w kraju UE?
Co z likwidacją szkody obywatela RP będącego poszkodowanym w wypadku w kraju UE?
Do czego potrzebny jest formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym?
Czy potrzebuję Zieloną Kartę jeżdżąc po Europie?
Jeśli sprawcą kolizji z samochodem był rowerzysta, czy poszkodowany może wystąpić do Funduszu Gwarancyjnego?
Kiedy powinno się zawrzeć ubezpieczenie OC samochodu?
Co to jest Assistance?
Co będzie jeśli nie zapłacę raty składki AC i OC w terminie?

1. Gdy są ofiary w ludziach.

2. Gdy wystąpiła znaczna szkoda materialna (gdy szkoda przekracza 5 tys. zł.)

3. W sprawach spornych.

4. Przy uszkodzeniu zawieszenia wskutek wjechania w dziurę lub najechania na przedmiot leżący na drodze.

5. Kiedy nie doszło do kolizji pojazdów a jeden z uczestników jest ewidentnym sprawcą np. zajechania drogi.

6. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku popełnienia przestępstwa.

7. W przypadku kradzieży pojazdu.© VIP s.c. W.M. Nawrot, ul. Przejazd 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 022 775 43 33, 775 50 30
powered by Hapay.pl