Nawrot | Wiesława i Michał NawrotZ nami zaplanujesz wakacje swoich marzeń. Oferujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do sanatoriów, organizację wycieczek szkolnych i wszelkich innych form turystyki. Zapoznaj się z naszą ofertą >>
 
Biuro podróży
Oferta
Sanatoria
Biuro Obsługi Klienta
Poradnik Turysty
Na granicy
Pomoc konsularna
Ubezpieczenia
Porady zdrowotne
Słowniczek turysty
Wakacje z dziećmi
Sprzedaż biletów autokarowych i promowych
Sprzedaż biletów lotniczych
Euro < 26
Regionalna Informacja Turystyczna Powiatu Nowy Dwór Maz. i okolic
Pomoc konsularna

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE
Aby znaleźć adresy polskich placówek dyplomatycznych na terenie wybranego kraju, a także adresy przedstawicielstw tychże krajów w Polsce należy wybrać państwo z poniższej listy.
Uwaga: może się zdarzyć, że wybrany kraj nie ma swojego przedstawicielstwa w Polsce, wtedy podany jest adres przedstawicielstwa usytuowanego najbliżej naszych granic.

UPRAWNIENIA KONSULA

Co może konsul?
Departament Konsularny MSZ przypomina, iż w wielu trudnych sytuacjach konsul może udzielić skutecznej pomocy. Podjęcie przez konsula interwencji możliwe jest jednak dopiero po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu.
Departament zwraca wszakże uwagę, iż konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej, niż traktują obywateli własnego państwa.

Jeżeli Twój paszport lub inne dokumenty zostały skradzione lub zagubione konsul po sprawdzeniu tożsamości wystawi paszport blankietowy na powrót do Polski.

W przypadku utraty pieniędzy

 • konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
 • w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłaci na miejscukwotę wpłaconą przez Twoich krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, 
 • w skrajnych przypadkach może pożyczyć drobną kwotę pieniędzy na powrót do Polski po uprzednim Twoim zobowiązaniu się do jej zwrotu. 
 • W przypadku aresztowania konsul może  
  • powiadomić rodzinę o aresztowaniu,  
  • wystąpić do władz miejscowych i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia, 
  • dostarczyć listę adwokatów (wyboru jednak musisz dokonać sam), 
  • odwiedzać Cię w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.
 • W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą. Konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce.

Jakich czynności konsul nie może wykonać

 • prowadzić Twoich spraw w charakterze adwokata oraz angażować za Ciebie prawników (może natomiast dostarczyć listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego),
 • płacić za Ciebie grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych,
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe, 
 • załatwiać dla Ciebie zakwaterowania lub uzyskiwać zgody na pracę.
Zródło: www.wakacje.pl

© VIP s.c. W.M. Nawrot, ul. Przejazd 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 022 775 43 33, 775 50 30
powered by Hapay.pl