Nawrot | Wiesława i Michał NawrotZ nami zaplanujesz wakacje swoich marzeń. Oferujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do sanatoriów, organizację wycieczek szkolnych i wszelkich innych form turystyki. Zapoznaj się z naszą ofertą >>
 
Biuro podróży
Oferta
Sanatoria
Biuro Obsługi Klienta
Poradnik Turysty
Sprzedaż biletów autokarowych i promowych
Sprzedaż biletów lotniczych
Euro < 26
Karta Euro<26
Polisa WORLD
Polisa SPORT
Polisa POLSKA
Regionalna Informacja Turystyczna Powiatu Nowy Dwór Maz. i okolic
Polisa SPORT
Koszty Leczenia za granicą (KL) do 60.000 Euro
Polisa SPORT zapewnia pokrycie poniesionych za granicą kosztów leczenia. W przypadku gdy za granicą nagle zachorujesz, albo przydarzy Ci się wypadek, nie martwisz się wysokimi rachunkami za leczenie - nawet gdy konieczność leczenia wynika z urazów, jakich doznałeś uprawiając sport wyczynowo, lub uprawiając tzw. sporty ekstremalne. Ubezpieczyciel sam zapłaci za opiekę lekarską i leki, albo zwróci Ci poniesione wydatki. KL działa wszędzie poza granicami Polski z wyjątkiem USA i Kanady - na te kraje polecamy dodatkową polisę w specjalnej cenie dla posiadaczy Euro<26.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do 20.000 zł
Polisa SPORT zapewnia także odszkodowanie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli w wyniku wypadku doznasz np. złamania ręki, to przysługuje Ci z tego tytułu odszkodowanie - także wtedy, gdy urazu doznałeś uprawiając sport wyczynowo lub uprawiając tzw. sporty ekstremalne. Wykaz urazów objętych odszkodowaniem sprawdzisz w szczegółowych warunkach polisy. NNW w polisie SPORT działa na całym świecie, wyjątkiem są USA i Kanada - jeżeli jedziesz właśnie tam, to z Euro<26 możesz wykupić dodatkową polisę ze zniżką.

Ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej (OC) do 50.000 Euro
Z polisą SPORT jesteś ubezpieczony od odpowiedzialności za nieumyślne wyrządzenie szkody osobom trzecim. Oznacza to, że jeśli ktoś zażąda od Ciebie odszkodowania np. za nieumyślne zniszczenie jego własności, to polisa pokryje tego typu koszty do 50.000 Euro. OC w polisie SPORT działa wszędzie poza granicami Polski z wyłączeniem USA i Kanady. W razie podróży do tych krajów Euro<26 daje Ci możliwość wykupienia dodatkowej polisy ze specjalną zniżką.

Sport i turystyka w Polsce i za granicą
Polisa SPORT chroni Cię nawet gdy uprawiasz wyczynowo sport (np. w ramach sekcji sportowej, klubu sportowego) i gdy uprawiasz tzw. sporty ekstremalne (np. windsurfing, skoki spadochronowe) - zarówno w Polsce jak i za granicą.

Ubezpieczenie w szkole i na uczelni
Polisa SPORT z powodzeniem sprawdza się jako ubezpieczenie dla uczniów i studentów na czas nauki. Mając ją nie musisz dodatkowo płacić za ubezpieczenie w sekretariacie szkolnym lub dziekanacie Twojej uczelni a dodatkowo możesz swobodnie trenować w szkolnych lub uczelnianych sekcjach sportowych i startować w zawodach.

Praca i nauka za granicą
Z Polisą SPORT możesz swobodnie podejmować pracę za granicą, jeżeli tylko jest legalna. To samo dotyczy nauki w szkołach i na uczelniach zagranicznych, programów "Work&Travel", nauki w szkołach językowych, staży naukowych, wymian studenckich i uczniowskich.

© VIP s.c. W.M. Nawrot, ul. Przejazd 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 022 775 43 33, 775 50 30
powered by Hapay.pl